Életmód

Published on április 6th, 2017 | by adminisztrator

0

Asszertív kommunikáció – konfliktuskezelés

Azok akik félreértik az Ön mondanivalóját, vagy a közlés módja nem tetszik nekik, azok nem az Ön által kívánt módon fognak cselekedni. A rossz, asszertivitás nélküli kommunikáció konfliktusokhoz vezet. A rossz kommunikáció pedig rossz menedzsmentet eredményez.
Soichiro Honda
Az asszertivitás önérvényesítést, önmagunk képviseletét jelenti, oly módon, hogy közben a másik igényeire is tekintettel vagyunk. Ha ez nincs így, garantált a konfliktus. A konfliktust kezelni kell, mert az állóháború vagy a nyílt csatározás öli a lelket, az idegeket és a hatékonyságot. A konfliktus életünk állandó kísérője, ezért megelőzésének, feloldásánal egyik eredményre vezető eszköze az asszertív kommunikáció.
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, saját és a másik személy jogainak tudatában kell lennünk. Asszertív az olyan ember, aki minden körülmények között megállja a helyét és nyugodt marad, akármennyi negatív energia zúdul rá. Átlátja a konfliktus lényegét, és nem hátrál meg, nem is lesz agresszív, egyszerűen kitart a maga igaza mellett, de ha nincs más megoldás, bölcs kompromisszumra is hajlandó.
Az asszertivitás egy olyan viselkedésforma tudatos megválasztása, amelyben az egyén felfedezi, hogyan fejlesszen ki magában belső erőt és tartást és ezt- az egyenlőség alapelvét szem előtt tartva- hogyan érvényesítse kapcsolataiban.
Az asszertivitás tanulható. Napjainkban már alig akad olyan szervezet, ahol a munkatársak belső képzéseinek keretében ne tartanának kommunikációs tréningeket. Ezek célja olyan kommunikációs készségek fejlesztése, amelyek a csapattagok által elérhető legjobb teljesítményhez szükségesek. E képességek alkalmazása a szervezetek programcéljainak eléréséhez nélkülözhetetlenek. A képzések során a trénerek megtanítják az egyén saját jellemző konfliktuskezelési stílusuk beazonosításának mikéntjét, majd szituációs játékokkal, különféle gyakorlatokkal segítenek a különböző asszertív kommunikációs és konfliktuskezelési technikák elsajátításában.
Ezek a tréningek akkreditált képzések, nagy múltú, profi trénerek, coachok közreműködésével zajlanak. És nem olcsók, a napidíjak százezres nagyságrendűek. Pedig nem ártana „családi szintre levinni” az asszertív kommunikáció ismeretanyagát, hiszen mikrokörnyezetünkben, a családi csapatban is nap nap után adódnak olyan helyzetek, amelyeket megfelelő kommunikációval részint el lehetne kerülni, vagy éppen feloldani. Nem árt megismerni hát e tréningek általános tematikáját:
• Az asszertív viselkedés és kommunikáció fogalma, ismertetőjegyei. Az agresszív és a passzív viselkedés jellemzői. Saját viselkedés értékelése
• Verbális és nem verbális kommunikációs jegyek a különböző viselkedésformákban
• A különböző viselkedésmódok kiváltó okai és következménye.
• Az asszertív közlés megfogalmazása és gyakorlása
• Konfliktuskezelési stílusok, stratégiák
• Önértékelés – önbizalom – önérvényesítés
• A konfliktuskezelés módszertani lépései
• Konkrét munkahelyi és személyes konfliktusok elemzése
• Szituációs játékok saját történetekkel

Felmerülhet a kérdés, mindennek mi lesz a haszna? A tréning elvégzése után a résztvevő:
• Könnyebben tud konfliktushelyzeteket megoldani
• Munkatársaival, családtagjával, barátjával egyszerűbb lesz a kommunikáció, gyorsabban juthatnak közös nevezőre
• Az asszertív kommunikáció révén kevésbé lesz stresszes az élete, így megelőzheti a mentális problémák újbóli kialakulását, illetve csökkenhet ezek száma
• Képes lesz a hatékony érdekérvényesítésre, mások méltóságának és érzelmeinek megsértése nélkül
• A résztvevők képessé válnak „külső, megfigyelői szemük” élesítésére, a helyzetek semleges értékelésére.
• Tudatosabbak lesznek az adott helyzethez legmegfelelőbb konfliktusmegoldó éás kommunikációs stratégia kiválasztásában.
• Megtanulnak célokat és igényeket harmonizálni, a másik fejével is gondolkodni, és mindenki számára kielégítő, konszenzusos döntésre jutni.
• Elsajátítják a munkahelyi konfliktusok eredményes kezelését.

Az Advertisz Reklám Kft. Oktatási divíziója megfelelő létszám esetén a fenti témában két napos, (szombat – vasárnap 9-14 ) nyílt tréninget indít. Részvételi díj 30.000.-Ft. Ha részt venne, kérjük írjon nekünk a nemeth.csaba@advertisz.hu email címre.

A létszám: 10 fő.

Sok szeretettel várjuk a jelentkezésüket!

Email: nemeth.csaba@advertisz.hu

Kulcsszavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑
  • Facebook Cukrom.hu

  • Cukrom Instagram