Jófalat Séf

Published on augusztus 2nd, 2017 | by adminisztrator

0

„Cukrom.hu Jófalat Séf Grill ételek” a Jófalat és a Cukrom.hu közös receptversenye

„Cukrom.hu Jófalat Séf Grill ételek”
a Jófalat és a Cukrom.hu közös receptversenye

Verseny- és részvételi szabályzat

I. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
A verseny szervezője és adatkezelője az Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft. (továbbiakban Szervező), mely a verseny szabályzatában foglaltak szerint jár el.
Cégnév: Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 165.
Adószám: 12719475-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-205211
Elektronikus elérhetőség: verseny@cukrom.hu
nyeremenyjatek@jofalat.hu

A versenyben való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A verseny során a Résztvevőt nevezési díj nem terheli.
A Versenyben való részvétellel a Résztvevőezen szabályzat feltételeit, mint a Versenyben való részvétel feltételeit kifejezetten elfogadja.
A versenyben részt vehet: A Versenyben kizárólag cselekvőképes*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, magyar állampolgár*, természetes személy* (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a szabályzatban foglaltaknak megfelel, és a verseny kiírásának megfelelően jár el.
A versenyben nem vehet részt: az Advertisz Reklám Kft. tulajdonosa, munkavállalói*, megbízottjai*, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*; valamint az Advertisz Reklám Kft. megbízásából a Verseny előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek* és cégek*.

A nyeremények más termékekre, vagy szolgáltatásokra nem cserélhetőek, más személyre nem ruházhatóak, illetve készpénzre nem válthatóak át.
A Szervező fenntartja a jogot a verseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha előre nem látott körülmény, vis maior, a verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Versenyt kiegészítse vagy módosítsa.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Versenyből a Résztvevőt amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételek), illetve egyéb feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.
Szervező jogosult kizárni a Versenyből azt a Résztvevőt, aki a Versenyben tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Szervező fenntartja a Verseny szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Receptversennyel kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Szervezőt illeti.

A VERSENY IDŐTARTAMA:
2017. július 31. – augusztus 20-ig
Receptek beküldési időtartama: 2017. július 31. 08.00- tól 2017. augusztus. 20. 23.59-ig tart.
Eredményhirdetés: 2017. augusztus 25.
A Szervező beküldött receptekből kiválaszt a szakmai zsűrivel, (Jófalat dietetikus és Séffel) közösen 5 nyertest és 2 különdíjast hirdet.

Eredményhirdetés: A Szervező nyertesek névsorát 2017. augusztus 25-én 18:00 órakor a jofalat.hu saját oldalán (http.jofalat.hu) és a cukrom.hu saját weboldalán (http://www.cukrom.hu) teszi közzé, valamint e-mailben is értesíti a nyerteseket.

A VERSENY MENETE
A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS
Küldje el a verseny receptjét és legalább egy fényképet az elkészült receptről a verseny@cukrom.hu email címre. Amennyiben a Résztvevő elküldi receptjét, az a verseny részvételi szabályzat elfogadásának minősül. A Versenyben való részvételhez a Szervező regisztrációt nem kér!
A receptnek az alábbiakban leírt 5 kategória valamelyikének kell megfelelniük:
Húsos grill – csirke, pulyka, sertés, marha, bárány
Zöldség grill
Gyümölcs grill
Vega grill
Pácok

Cukorbetegek is fogyaszthatják,
Ízléses díszítés, és tálalás.

A beküldésnél a következő adatok megadása szükséges:
– Név
– Email cím
– A recept neve, hozzávalói, valamint hogy hány személyre elegendők ezen mennyiségek,
– Az elkészített étel receptje, elkészítési ideje és – legalább egy, maximum három kép az ételről.
A Résztvevő aVersenyben a receptek beküldésére nyitva álló időtartam alatt korlátlan számú recepttel nevezhet. Egy Résztvevő csak egy profillal jogosult a Versenyben részt venni.
Amennyiben egy Résztvevő több profillal próbál meg részt venni, a Kiíró és a Szervező valamennyi nevezését törli.

A beküldött kép és recept nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői illetve személyiségi jogait. Amennyiben a Résztvevő a fenti szabályokat megsérti, a Szervező indoklás nélkül a receptet visszautasíthatják.

A beküldött receptek, és fotók a cukrom.hu oldalon kerülnek megjelenítésre.
A Résztvevő receptnek és a recepthez feltöltött képnek saját szellemi terméknek kell lennie, más nevével, receptjével, képével vagy egyéb kapcsolódó adattal való visszaélés esetén a receptet érvénytelennek tekintjük, és töröljük a versenyből.
A Szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (recept, fotó) vonatkozásában, azért kizárólag a versenyben résztvevő a felelős. Amennyiben a résztvevő magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.

A Szervező a verseny lezártát követően a szakmai zsűrivel kiválasztja a legjobbnak ítélt recepteket. A Szervező a szakmai zsűrivel közösen meghozott eredményeket 2017. augusztus 25-én nyilvánosságra hozza a kategóriánkénti győztesek névsorát a www.cukrom.hu és a www.jofalat.hu weboldalon.

A Szervező jogosult kizárni Versenyből azt a Résztvevőt, aki a Versenyben tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A VERSENY NYEREMÉNYEI:
A nyeremények ajándékcsomagok, amelyeket az alábbi Partner cégek biztosítanak:
Jófalat.hu
Garuda Trade / Bioglan Superfood
R-Water / Power Fruit
Innovofoods Zrt. / Culinaria
Toldi fűszer
AQUA Electromax
Kométa
Herbária
Aromax
Natur House
Tomadini

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

A Szervező a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban a receptekhez szükséges alapanyagok beszerzésével, a recept elkészítésével felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.

A nyeremény átvételének feltételei:

A nyereményeket csak személyesen lehet átvenni az Advertisz Reklám Iroda-Stúdió székhelyén a 1032 Budapest, Bécsi út 165. szám alatt 2017. augusztus 28.-tól.
A Szervező a Versenyben megadott e-mail címükön keresztül értesíti a nyerteseket.
Amennyiben a Résztvevők nem érhetőek el a versenyben megadott e-mail címen keresztül, a Szervező az értesítés megküldésétől számított 3 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a Résztvevőkkel kapcsolatba lépjen.
Amennyiben a nyertesként kiválasztott Résztvevők nem jelentkezik a nyereményért, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Szervező a Versenyből jogosult kizárni azt a Résztvevőt, aki a jelen részvételi szabályzatban meghatározott tárgyi, illetve valamely személyi feltételnek nem felel meg.

A nyertesek téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Amennyiben valamely nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, valamint nyereményéért egy hónapig nem jelentkezik, helyére automatikusan pótnyertes lép.
A Szervező fenntartja jogát arra, ha nem megfelelőnek találja a konyhai alapanyagok arányát a receptben vagy ha más módon megtévesztésre alkalmas információt közölnek résztvevők, úgy a Szervező nem megfelelőnek ítélheti az adott receptet, s így oldalain sem jelenteti meg, a Szervező ez esetekben jogosult az adott pályázatot kizárni a versenyből.

A Szervező a olyan egyedi receptek beküldését fogadja csak el, amelyek más versenyen még nem vettek részt. A recept beküldője az ételfotói és a receptjei szövegezésre vonatkozóan hozzájárulását adja, hogy azt a Szervező weboldalain, közösségi oldalain forrásmegjelöléssel felhasználhassa és azt a későbbiekben vissza nem vonja.
A versenyben csak azok a receptek vesznek részt, amelyek a beküldésre megjelölt időszakban érkeztek meg a Szervező által erre a célra megjelölt e-mail címre (verseny@cukrom.hu), illetve (nyeremenyjatek@jofalat.hu).
A recepteket, és azok fotóit Szervező minden esetben előzetesen megvizsgálja, és amennyiben azok nem felelnek meg a Versenyszabályzatban írt feltételeknek, úgy a Szervező jogosult az adott pályázatot kizárni a versenyből. A Szervezővel egyeztetve a résztvevőnek lehetősége van receptje kisebb módosításaira.
A Receptversennyel kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a következő e-mailcímen érdeklődhetnek: verseny@cukrom.hu.

III. ADATVÉDELEM
Adatvédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Info tv.”) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők
személyes adatait.

Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni önkéntes, határozott hozzájárulása. A Versenybe történő önkéntes regisztrációval, azaz a receptek benevezésével a Résztvevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.
A Résztvevők a Versenyben való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyertes adatai közül a vezeték- és utónevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, illetve és értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Továbbá a Résztvevők kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.
A Versenyben résztvevők a versenyre történő jelentkezésükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig a verseny@cukrom.hu email címen – a Verseny működtetése során felhasználhassa.
A nyertesek a Versenyben való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot.

A Résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: verseny@cukrom.hu. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat.
A Szervező a Résztvevők adatait csak és kizárólag a Receptversennyel összefüggésben, annak ideje alatt kezeli.
Jelen Versenyszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervező felel, kötelezettséget vállal az Infó tv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
A Szervező ügyfelei személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen Versenyszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. Szervező az adatokat a Verseny befejezését követő 1 évig kezeli, tárolja.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a versenyt kiegészítse vagy módosítsa. A Versenybe beküldött receptekkel a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező a beküldött fotókat, recepteket az érdekeltségébe tartozó honlapokon közzétegye.
A Résztvevő a Versenyhez feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltésekkel egyidejűleg, Szervező részére nem kizárólagos, de határozatlan időre szóló, területi korlátozásoktól mentes, ellenszolgáltatás nélküli felhasználói jogot enged át. A Szervező a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon (internet) használni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon recepteket, amelyek megsértik vagy megszegik más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői tulajdonosi jogát vagy a jelen Versenyszabályban foglalt rendelkezéseket.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül kizárja azokat a versenyzőket a Versenyből, akik a fenti szabályokba, valamint az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, a Szervező arculatával össze nem egyeztethető, a nyereményeket biztosító partnerekkel konkurens bármely társaság termékeivel leadott pályázatokkal nevez, valamint a nyereményeket biztosító partnerekkel konkurens bármely társaság logóját ábrázoló termékképekkel ellátott recepteket nyújt be. Továbbá kizárja azon versenyzőket, akik a verseny témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó pályázatokkal indul a megmérettetésen.

A Résztvevő a Versenyben való részvétellel feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a feltöltött Pályázatát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény kipostázásához nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező a Verseny lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Mindenkinek sok sikert kíván a Jófalat és a Cukrom.hu csapata!

Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft.

Szervező

Budapest,2016. június 29.

 

Kulcsszavak: , , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑
  • cukrom.hu_webshop
  • Facebook Cukrom.hu

  • Cukrom Instagram