Receptek

Published on december 1st, 2017 | by adminisztrator

0

Süss mézeskalácsot és Nyerj!

Az idei év leghangulatosabb receptversenyére szeretnénk invitálni Titeket!

Süss mézeskalácsot és Nyerj! címmel indítjuk el az idei év utolsó receptversenyét!

Feladat: készítsd el a kedvenc mézeskalács receptjeidet, írd meg a receptet, fotózz és küld el az info@cukrom.hu email címre az adataiddal 🙂

A receptverseny 2017. december 04-én reggel 08 órakor indul és 2017. december 31-én 23:59 percig tart. A recepteket ez idő alatt küldjétek az info@cukrom.hu email címre.

5 nyertes ajándékcsomagot nyer!

„Süss mézeskalácsot és nyerj” Verseny- és részvételi szabályzat.
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A verseny szervezője és adatkezelője az Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft. (továbbiakban Szervező), mely a verseny szabályzatában foglaltak szerint jár el. Cégnév: Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft. Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 165. Adószám: 12719475-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-205211 Elektronikus elérhetőség: info@cukrom.hu
A versenyben való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A verseny során a Résztvevőt nevezési díj nem terheli. A Versenyben való részvétellel a Résztvevő ezen szabályzat feltételeit, mint a Versenyben való részvétel feltételeit kifejezetten elfogadja.
A versenyben részt vehet: A Versenyben kizárólag cselekvőképes*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, magyar állampolgár*, természetes személy* (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a szabályzatban foglaltaknak megfelel, és a verseny kiírásának megfelelően jár el.
A versenyben nem vehet részt: az Advertisz Reklám Kft. tulajdonosa, munkavállalói*, megbízottjai*, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*; valamint az Advertisz Reklám Kft. megbízásából a Verseny előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek* és cégek*.
A nyeremények más termékekre, vagy szolgáltatásokra nem cserélhetőek, más személyre nem ruházhatóak, illetve készpénzre nem válthatóak át. A Szervező fenntartja a jogot a verseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha előre nem látott körülmény, vis maior, a verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Versenyt kiegészítse vagy módosítsa.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Versenyből a Résztvevőt amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*- al jelölt feltételek), illetve egyéb feltételeknek.
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.
Szervező jogosult kizárni a Versenyből azt a Résztvevőt, aki a Versenyben tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A Szervező fenntartja a Verseny szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Receptversennyel kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Nyertest illeti.
A VERSENY IDŐTARTAMA: 2017. december 04.- december 31.-ig.
Receptek beküldési időtartama: 2017. december 04.. 08.00- tól 2017. december 31. 23.59-ig tart.
Eredményhirdetés: 2018. január 15. A Szervező beküldött receptekből kiválaszt a szakmai zsűrivel közösen öt helyezettet, azaz 5 helyezetett. Eredményhirdetés: A Szervező nyertesek névsorát 2018. január 15.-én a cukrom.hu saját weboldalán (http://www.cukrom.hu) teszi közzé, valamint e-mailben is értesíti a nyerteseket.

II. A VERSENY MENETE A versenyre való jelentkezés: Küldje el a verseny receptjét és legalább egy,- maximum három – fényképet az elkészült receptről az info@cukrom.hu email címre. Amennyiben a Résztvevő elküldi receptjét, az a verseny részvételi szabályzat elfogadásának minősül. A Versenyben való részvételhez a Szervező regisztrációt nem kér! A receptnek mézeskalács receptnek kell megfelelniük, nem feltétel, hogy kizárólag cukorbetegek számára legyen fogyasztható a recept, viszont jelölni kell, ha cukorbetegek számára nem ajánlott a fogyasztása az elkészült receptnek.
A beküldésnél a következő adatok megadása szükséges:  Név.  Email cím.  Telefonos elérhetőség.  A recept neve, hozzávalói, valamint hogy hány személyre elegendők ezen mennyiségek.  Az elkészített étel receptje, elkészítési ideje és – legalább egy, maximum három kép az ételről. A Résztvevő a Versenyben a receptek beküldésére nyitva álló időtartam korlátlan számú recepttel nevezhet. Egy Résztvevő csak egy profillal jogosult a Versenyben részt venni. Amennyiben egy Résztvevő több profillal próbál meg részt venni, a Kiíró és a Szervező valamennyi nevezését törli. A beküldött kép és recept nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői illetve személyiségi jogait. Amennyiben a Résztvevő a fenti szabályokat megsérti, a Szervező indoklás nélkül a receptet visszautasíthatják. A beküldött receptek, és fotók a cukrom.hu oldalon kerülnek megjelenítésre. A Résztvevő receptnek és a recepthez feltöltött képnek saját szellemi terméknek kell lennie, más nevével, receptjével, képével vagy egyéb kapcsolódó adattal való visszaélés esetén a receptet érvénytelennek tekintjük, és töröljük a versenyből. A Szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (recept, fotó) vonatkozásában, azért kizárólag a versenyben résztvevő a felelős. Amennyiben a résztvevő magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni. A Szervező a verseny lezárását követően a szakmai zsűrivel kiválasztja a legjobbnak ítélt öt, azaz 5 receptet. A Szervező a szakmai zsűrivel közösen meghozott eredményeket 2018. január 15.-én nyilvánosságra hozza a győztesek névsorát a cukrom.hu oldalon. A Szervező jogosult kizárni Versenyből azt a Résztvevőt, aki a Versenyben tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
A verseny nyereményei: A nyeremények: 5 db ajándékcsomag. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A Szervező a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban a receptekhez szükséges alapanyagok beszerzésével, a recept elkészítésével felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik. A nyeremény átvételének feltételei: A nyeremények személyes átvétele lehetőség van az Advertisz Reklám Iroda-Stúdió székhelyén a 1032 Budapest, Bécsi út 165. szám alatt 2018. február 01.-től. Azon nyertesek részére, akik akadályoztatásukból kifolyólag nem tudnak személyesen részt venni a nyeremények átadásán, azon Nyertesek részére a Szervező postai úton (GLS) juttatja el a nyereményeiket, a postaköltség a nyertest terheli.
A Szervező a Versenyben megadott e-mail címükön keresztül értesíti a nyerteseket. Amennyiben a Résztvevők nem érhetőek el a versenyben megadott e-mail címen keresztül, a Szervező az értesítés megküldésétől számított 3 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a Résztvevőkkel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertesként kiválasztott Résztvevők nem jelentkezik a nyereményért, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Szervező a Versenyből jogosult kizárni azt a Résztvevőt, aki a jelen részvételi szabályzatban meghatározott tárgyi, illetve valamely személyi feltételnek nem felel meg. A nyertesek téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben valamely nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, valamint nyereményéért egy hónapig nem jelentkezik, helyére automatikusan pótnyertes lép. A Szervező fenntartja jogát arra, ha nem megfelelőnek találja a konyhai alapanyagok arányát a receptben, vagy ha más módon megtévesztésre alkalmas információt közölnek résztvevők, úgy a Szervező nem megfelelőnek ítélheti az adott receptet, s így oldalain sem jelenteti meg, a Szervező ez esetekben jogosult az adott pályázatot kizárni a versenyből. A Szervező olyan egyedi receptek beküldését fogadja csak el, amelyek más versenyen még nem vettek részt. A recept beküldője az ételfotói és a receptjei szövegezésre vonatkozóan hozzájárulását adja, hogy azt a Szervező weboldalain, közösségi oldalain forrásmegjelöléssel felhasználhassa és azt a későbbiekben vissza nem vonja. A versenyben csak azok a receptek vesznek részt, amelyek a beküldésre megjelölt időszakban érkeztek meg a Szervező által erre a célra megjelölt e-mail címre (info@cukrom.hu). A recepteket, és azok fotóit Szervező minden esetben előzetesen megvizsgálja, és amennyiben azok nem felelnek meg a Versenyszabályzatban írt feltételeknek, úgy a Szervező jogosult az adott pályázatot kizárni a versenyből. A Szervezővel egyeztetve a résztvevőnek lehetősége van receptje kisebb módosításaira. A Receptversennyel kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a következő emailcímen érdeklődhetnek: info@cukrom.hu.
III. ADATVÉDELEM Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Info tv.”) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni önkéntes, határozott hozzájárulása. A Versenybe történő önkéntes regisztrációval, azaz a receptek benevezésével a Résztvevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Résztvevők a Versenyben való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyertes adatai közül a vezeték- és utónevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, illetve és értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Továbbá a Résztvevők kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért. A Versenyben résztvevők a versenyre történő jelentkezésükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig az info@cukrom.hu email címen – a Verseny működtetése során felhasználhassa. A nyertesek a Versenyben való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot. A Résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: info@cukrom.hu. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat. A Szervező a Résztvevők adatait csak és kizárólag a Receptversennyel összefüggésben, annak ideje alatt kezeli. A Szervező ügyfelei személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen Versenyszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. Szervező az adatokat a Verseny befejezését követő 1 évig kezeli, tárolja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a versenyt kiegészítse vagy módosítsa. A Versenybe beküldött receptekkel a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező a beküldött fotókat, recepteket az érdekeltségébe tartozó honlapokon közzétegye. A Résztvevő a Versenyhez feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltésekkel egyidejűleg, Szervező részére nem kizárólagos, de határozatlan időre szóló, területi korlátozásoktól mentes, ellenszolgáltatás nélküli felhasználói jogot enged át. A Szervező a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon (internet) használni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon recepteket, amelyek megsértik vagy megszegik más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői tulajdonosi jogát vagy a jelen Versenyszabályban foglalt rendelkezéseket. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül kizárja azokat a versenyzőket a Versenyből, akik a fenti szabályokba, valamint az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, a Szervező arculatával össze nem egyeztethető, a nyereményeket biztosító partnerekkel konkurens bármely társaság termékeivel leadott pályázatokkal nevez, valamint a nyereményeket biztosító partnerekkel konkurens bármely társaság logóját ábrázoló termékképekkel ellátott recepteket nyújt be. Továbbá kizárja azon versenyzőket, akik a verseny témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó pályázatokkal indul a megmérettetésen. A Résztvevő a Versenyben való részvétellel feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a feltöltött Pályázatát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény kipostázásához nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező a Verseny lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Mindenkinek sok sikert kíván a Cukrom.hu csapata! Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft. Szervező Budapest, 2017.12. 01.

 

Kulcsszavak: , , , , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑
  • Facebook Cukrom.hu

  • Cukrom Instagram